Офис център „Електроника София – Уан“, сграда 4, София

 

ОПИСАНИЕ

Охлаждаща машина Carrier – 2 бр. с обща мощност 1 500 kW
Сух охладител Carrier, с мощност 340 kW
Вентилаторни конвектори за 4-тръбна система Carrier – 600 бр.
Климатична камера Carrier с ротационен топлообменник – 4 бр., всяка с въздушен поток 24 000 m³/h .
Вентилационни системи – 11 бр. (гаражи, стълби, асансьори, офиси, тоалетна и др. с дебит от 2 000 до 60 000 m³/h).
Централна отоплителна станция с мощност 1 300 kW.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Работен проект, екзекутивна документация, доставка и монтаж на оборудване, изграждане на въздуховоди и тръбни системи, доставка и монтаж на BMS, пуск и въвеждане в експлоатация, екзекутивни чертежи.