„Парк – Хотел Москва” – гр. София

 

ОПИСАНИЕ

Климатични и вентилационни инсталации в ресторанти „Киев”, „Панорама” и „Основен”:
Хладилни машини CARRIER с обща мощност 425,00 kW;
Водоохлаждащи кули BALTIMORE;
Климатични камери серия 39FD;
Общ обем климатизиран въздух 70 500 м³/ч;
Системи за автоматично регулиране: LANDIS & GYR.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работни проекти. Монтаж на автоматика. Пуск и настройка на инсталациите.