Производствена сграда „Маус ПС” ЕООД

   

ОПИСАНИЕ

Вентилационна камера Euroclima с отоплителна мощност 165 kW, дебит 1 200 м³/ч, 400 Ра; Въздуховоди от поцинкована ламарина, филтърни секции, пленум за пресен въздух; Циркулационни помпи; Автоматика Siemens; Водогрейни котли Viessmann Vitoplex 300 с мощност 390 kW с 2 бр. економайзера; Циркулационни помпи WILO; Колектори; Коминна система.    

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.