„Радарна зала и UPS” РВД – Върбица

 

ОПИСАНИЕ

Климатична камера CARRIER – 2 бр., с дебит въздух 20 000 м³/ч;
Компресорно кондензаторен агрегат 38 XT 020 CARRIER – 1 бр.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и пуск на климатична инсталация.