Радио-навигационни съоръжения на РВД в София, Бургас, Радовец, Кривина и вр. Върбица

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит системи CARRIER с вътрешни тела за присъединяване към въздуховодна мрежа.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка монтаж и въвеждане в действие.