Ресторант „Глория-Палас” – гр. София

   

ОПИСАНИЕ

Климатичен агрегат тип „Roof top” CARRIER; Вентилатори RED–RING.    

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.