РЦ за „РВД” Летище Варна

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатично оборудване CARRIER;
Климатични камери с дебит 27 500 м³/ч;
Хладилни машини с общ капацитет 124 kW;
Автоматика LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.