Сграда митница, гр. Кюстендил

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатизатори сплит-система Carrier 42 HWS + 38YLM.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, въвеждане в действие. В процес на реализация.