Дейта център на „Райфайзенбанк”, гр. София

   

ОПИСАНИЕ

Хладилни машини Blue Box – 2 бр. с обща мощност 800 kW; Прецизни климатични шкафове тип Close Control на Blue Box – 6 бр. за Data Centre и UPS помещение; Вентилационни системи.    

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.