„Софарма” АД– Ампулен цех, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатични камери ClimaTech, хигиенно изпълнение – 10 бр., с общ дебит въздух 110 000 м³/ч;
Таванни решетки с хепа филтри GEA – 187 бр.;
Изграждане на централизирана система BMS;

 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Реинженеринг и изграждане на климатизация за ампулен цех – Площадка Б, квалифициране по GMP-DQ, IQ, OQ и PQ.