„Театрален комплекс”, гр. Русе

 
 

ОПИСАНИЕ

Автоматизация на абонатна станция: Landis&Staefa.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, въвеждане в действие.