Трезори на „БНБ”, гр. Бургас

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатични камери и хладилна машина CARRIER;
Автоматика LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в действие.