Търговски център „Датекс”

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатични камери CARRIER, Italy – 4 бр.;
Термопомпен агрегат Blue Box, тип KAPPA V 2001/HP с мощност 420 kW;
Вентилаторни конвектори CARRIER, тип 42 YM – 180 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и пуск на климатична инсталация.