Търговски Център „ПРАКТИКЕР” – гр. Варна

 
 

ОПИСАНИЕ

Водогрейни котли на природен газ – 2 бр. с обща мощност 460 kW;
Водоохлаждащ агрегат 30RB0462 със студова мощност 460 kW;
Въздухоотплителни апарати GEA – 30 бр.;
Вентилаторни конвектори за открит стенен монтаж: 17 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.