Търговски Център „ПРАКТИКЕР” – гр. Пловдив

 
 

ОПИСАНИЕ

Водогрейни котли на нафта, 2 бр. с обща мощност 420 kW; Термопомпен агрегат BlueBox с охл. мощност 430 kW; Въздухоотоплителни апарати GEA: 28 бр.; Вентилаторни канвектори за открит стенен монтаж: 16 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.