Търговски център „Mr. Bricolage”, гр. Пловдив

 
 

ОПИСАНИЕ

Покривни климатични централи 48 GT CARRIER – 5 бр. с общ дебит въздух 60 000 м³/ч;
Водоохлаждащ агрегат 30 RH026 CARRIER – 1бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и пуск на климатичната инсталация.