Търговски център „Mr. Bricolage”

 
 

ОПИСАНИЕ

Покривни климатични централи с охладителна мощност 60 kW – 5 бр.;
Газова отоплителна секция – 1 бр.;
Водоохлаждащ агрегат с мощност 600 kW.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.