Търговско-развлекателен комплекс „CITY CENTER SOFIA”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Водоохлаждащи агрегати тип 30RB522 – 2 бр., всеки с охладителна мощност: 480 kW;
Водоохлаждащ агрегат тип 30GX358 с охладителна мощност 1 137 kW;
Климатични камери CARRIER – 36 бр. с общ дебит въздух 450 000 м³/ч.;
Вентилаторни конвектори за четири тръбна система CARRIER – 600 бр., скрит таванен монтаж, тип 42NF и 42JW; Вентилационни решетки и противопожарни клапи TROX.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и пуск в действие.