Тютюнев завод „Сокотаб България”, с. Радиново

 
 

ОПИСАНИЕ

Парни котли LOOS, тип UL-SIE 5000 x 16 – 2 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация.