Фуражен завод „ТОП МИКС”, с. Калояново

 
 

ОПИСАНИЕ

Фаза 1 – Котел за пара LOOS, тип U-HD 700 x 8, номинално паро-производство 700 кг/ч, комплект с економайзер, модул за пълна деаерация, питателни помпи и омекотителна инсталация.
Фаза 2 – Доставка и монтаж на парен котел Bosch с номинално паро-производство 700 кг/ч, комплект с економайзер. Двустенна коминна система, стоманени тръби.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.