Хотел „България”, гр. Добрич

 

ОПИСАНИЕ

Термо помпа вода вода Blue Box, модел Tetris W HP 27.2, с отоплителна мощност 237 kW и охладителна мощност 287 kW;
Пластинчат топлообменник SWEP;
Помпи Wilo;
Вентилаторни конвектори Aertesi – 243 бр.;
Система за управление: Siemens.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.