Хотел „Дунав”, гр. Русе

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатични инсталации със съоръжения на Carrier;
Автоматика – Landis&Staefa.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, частично въведена в действие.