Хотел „Замъка – Хранков”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатично оборудване CARRIER;
Климатични камери с общ дебит въздух 80 000 м³/ч.;
Хладилни машини – 2 бр. всяка с мощност 280 kW;
Обратни охладители – 2 бр. всеки с мощност 384 kW;
Вентилаторни коввектори – 117 бр., тип 42ЕХ;
Автоматика: LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.