Хотел „Сокол”, Пампорово

 

ОПИСАНИЕ

Вентилационни инсталации в ресторант, рецепция и бар, с общ дебит 9 500 m³/h;
Климатични камери Carrier. 
Система за автоматично регулиране Landis & Gyr.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работен проект. Пуск и настройка на инсталациите.