Хотел „Черно море” – гр. Варна

 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация в Ресторант „Основен“:
Климатични камери CARRIER серия 39FD с общ обем климатизиран въздух 32 000 м³/ч.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работен проект.