Център IDV Auto, гр. София

   

ОПИСАНИЕ

Отоплителна инсталация: Котел STREBEL; Вентилационни инсталации на технологични помещения.    

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и въвеждане в действие.