Завод „Албена – стил” – гр. Добрич

 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация с абсорбционна хладилна машина с общ дебит климатизиран въздух 300 000 m³/h;
Хладилна машина Trane, тип ABSC03F с охладителна мощност 1 325,00 kW.
Циркулационни помпи: Grundfos.
Система за автоматично регулиране: Landis & Gyr.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работен проект. Монтаж, пуск и настройка на съоръжения и инсталации.