GTC Мол „Галерия Бургас”, гр. Бургас

 
 

ОПИСАНИЕ

Хладилни машини TRANE – 2 бр. с обща хладилна мощност 1 000 kW;
Охладителни кули, затворен тип Evapco – 4 бр. с обща хладилна мощност 4 080 kW;
Покривни централи TRANE – 9 бр.;
Покривни централи CIAT – 7 бр. с общ дебит въздух 410 000 m³/h.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Работен проект, инсталиране на оборудване, изграждане на въздуховоди, тръбна мрежа и екзекутивни чертежи.