WWFX Сървърно помещение

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит системи Toshiba – 2 бр. с обща охладителна мощност 2х5,6 kW.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка на оборудване и монтаж.