ZMDI – Сървърно помещение, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит система Toshiba с охладителна мощност 4,50 kW.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка на оборудване и монтаж.