„Грамма“ – Сървърно помещение и Зала за мониторинг, гр. София

„Грамма“ – Сървърно помещение и Зала за мониторинг, гр. София

“Грамма” – Сървърно помещение, гр. София     ОПИСАНИЕ Климатизация на Сървърно помещение – сплит системи Toshiba – 2 бр. с обща охлаждаща мощност 2х11,20 kW; Климатизация на Зала за мониторинг – сплит системи Toshiba...
Райфайзенбанк – DATA Center, София

Райфайзенбанк – DATA Center, София

Дейта център на „Райфайзенбанк”, гр. София     ОПИСАНИЕ Хладилни машини Blue Box – 2 бр. с обща мощност 800 kW; Прецизни климатични шкафове тип Close Control на Blue Box – 6 бр. за Data Centre и UPS помещение; Вентилационни системи.    ...
„Грамма“ – Сървърно помещение и Зала за мониторинг, гр. София

„ТЕЦ Марица Изток 4” – Контролна Зала

„ТЕЦ Марица Изток 4” – Контролна Зала     ОПИСАНИЕ Close Control шкафове на Blue Box – 6 бр. с охладителна мощност 6х25 kW.     ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в...