Mr. Bricolage – Сървърно, гр. София

Mr. Bricolage – Сървърно, гр. София

Магазин “Mr. Bricolage” Люлин – Сървърно помещение, гр. София     ОПИСАНИЕ Сплит системи Toshiba – 2 бр. с обща охладителна мощност 2х5 kW.     ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ Доставка на оборудване и...
Mr. Bricolage – Сървърно, гр. София

ZMDI – Сървърно помещение, гр. София

ZMDI – Сървърно помещение, гр. София     ОПИСАНИЕ Сплит система Toshiba с охладителна мощност 4,50 kW.     ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ Доставка на оборудване и...
Mr. Bricolage – Сървърно, гр. София

Технически център – с. Капитан Андреево

Технически център – с. Капитан Андреево     ОПИСАНИЕ Климатизация с прецизни климатични шкафове тип Close Control на Blue Box с водноохлаждаеми кондензатори – 6 бр. с обща охлаждаща мощност 6х27 kW.     ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ Проектиране,...
Mr. Bricolage – Сървърно, гр. София

AES – Сървърно помещение, гр. София

AES – Сървърно помещение, гр. София     ОПИСАНИЕ Климатизация със сплит системи Toshiba – 2 бр. с обща мощност 2х11,20 kW; Система за поддържане на влажност с пароовлажнител 5 кг/ч.     ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ Проектиране, доставка на...
Mr. Bricolage – Сървърно, гр. София

БДЖ – Сървърно помещение, гр. София

БДЖ – Сървърно помещение, гр. София     ОПИСАНИЕ Климатизация със сплит системи Toshiba – 2 бр. с обща мощност 2х11,20 kW Система за поддържане на влажност с пароовлажнител 5 кг/ч.     ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ Проектиране, доставка на...