Завод „Албена – стил“ – гр. Добрич

Завод „Албена – стил“ – гр. Добрич

Завод „Албена – стил” – гр. Добрич   ОПИСАНИЕ Климатична инсталация с абсорбционна хладилна машина с общ дебит климатизиран въздух 300 000 m³/h; Хладилна машина Trane, тип ABSC03F с охладителна мощност 1 325,00 kW. Циркулационни помпи:...
Предприятие за електронно оборудване ABB Bulgaria, гр. Севлиево

Предприятие за електронно оборудване ABB Bulgaria, гр. Севлиево

Предприятие за електронно оборудване ABB Bulgaria, гр. Севлиево   ОПИСАНИЕ Водоохлаждащ агрегат с водноохлаждаем кондензатор Daikin, с охладителна мощност: 1 396,00 kW;Водоохладителна кула Baltimore с мощност 1 720 kW;Инсталация за обработка на вода за...
Производствена сграда „Маус-ПС“ ЕООД

Производствена сграда „Маус-ПС“ ЕООД

Производствена сграда „Маус ПС” ЕООД     ОПИСАНИЕ Вентилационна камера Euroclima с отоплителна мощност 165 kW, дебит 1 200 м³/ч, 400 Ра; Въздуховоди от поцинкована ламарина, филтърни секции, пленум за пресен въздух; Циркулационни помпи; Автоматика Siemens;...
Нестле България АД, гр. София

Нестле България АД, гр. София

Нестле България АД, гр. София     ОПИСАНИЕ Общообменни вентилационни системи с рекуперативни енергоспестяващи блокове с общ обем 7 495 м³/ч за 8 бр. съблекални, въздуховоди от поцинкована ламарина, циркулационни помпи WILO и автоматика; Реконструкция на...
Завод „Албена – стил“ – гр. Добрич

Завод за обработване на отпадъци – Административна сграда, Хан Богров

Административна сграда при завод за обработване на отпадъци, м. Хан Богров     ОПИСАНИЕ Отоплителна инсталация с оползотворяване на отпадната топлина от технологичните процеси и пелетен котел Marina CS, 100,00 kW; Бойлер SUNSYSTEM – 1 000 л.;...